Politika zaštite osobnih podataka

Ova Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika), odnosi se na upravljanje, obradu i zaštitu svih osobnih podataka korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera te pojedinaca čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, a koji su prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka društva PER TU d.o.o., Mikulići 142/D, Zagreb, OIB: 10064698373 (u daljnjem tekstu: Društvo).
 
Društvo pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (GDPR) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).
 
Politikom zaštite privatnosti korisnika Društvo svojim korisnicima želi pružiti jasne informacije  o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
 
Društvo kao pružatelj usluga posredovanja u prodaju nekretnina ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti. Kako biste lakše razumjeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitajte ovu Politiku.
 
 
Prikupljanje podataka
 
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno.
 
Društvo prikuplja sljedeće podatke:
 1. ime i prezime potencijalnih i stvarnih kupaca i prodavatelja;             
 2. OIB-e potencijalnih i stvarnih kupaca i prodavatelja;    
 3. Adrese prebivališta i boravišta potencijalnih i stvarnih kupaca i prodavatelja;
 4. podatke o nekretnini koja je predmet kupoprodaje sukladno Ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina;
 5. podatke i isprave o nekretnini, uključujući o podatke o osobama u vezi sa stjecanjem te nekretnine kao i podatke o osobama čija je suglasnost nužna za realizaciju kupoprodaje;
 6. ostale podatke nužne za realizaciju kupoprodaje, a o kojima će Društvo obavijestiti stranku ovisno o specifičnosti svakog odnosa.
 
 
Obrada podataka
 
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u iste.
 
Gore navedene podatke Društvo koristi u sljedeće svrhe:
 1. pregovori u vezi s prodajom, kupnjom, zamjenom, davanjem ili uzimanjem u najam ili zakup nekretnine;
 2. oglas nekretnine u sredstvima javnog priopćavanja;               
 3. uvid u zemljišne knjige i katastar vezano uz vlasničkopravni status nekretnine;     
 4. sklapanje ugovora o prodaji, kupnji, zamjeni, davanjem ili uzimanjem u najam ili zakup nekretnine;  
 5. izdavanje računa strankama;
 6. pribavljanje isprava od javnopravnih tijela;
 7. ostale svrhe nužne za realizaciju kupoprodaje, a o kojima će Društvo obavijestiti stranku ovisno o specifičnosti svakog odnosa.
 
 
Zaštita podataka
 
U svrhu zaštite osobnih podataka koristimo tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Ove se mjere posebno odnose na računala (servere i radna računala), mreže i komunikacijske veze. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju, te educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Svi podaci pohranjeni u bazama podataka uključuju pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka. Samo ovlašteni djelatnici koji su upoznati s uvjetima tajnosti podataka su uključeni u obradu istih. Njima je zabranjeno koristiti te podatke u osobne svrhe ili ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj strani. Neovlaštenima se u ovome kontekstu smatraju i  zaposlenici kojima pristup tim  podacima nije nužan za ispunjenje radnih obaveza. Obveza povjerljivosti vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa.
 
Osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa te sukladno danim privolama a u skladu s zakonima i pravnim propisima Republike Hrvatske (Zakon o radu, Zakon o računovodstvu, te ostalim pozitivnim propisima koji reguliraju navedeno područje) i pravu Europske Unije.
 
 
Prava pojedinca
 
Pojedinac ima pravo na informacije u vezi s obradom njegovih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na prigovor nadležnom tijelu te ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na ispravka i dopunu danih podatka, pravo na prijenos podatka te pravo opoziva dane privole. Obrasci temeljem kojih pojedinac može ostvarivati navedene prava dostupni su putem linka www.per-tu.hr/obrasci-zastita-privatnosti.
 
 
Promjene politike
 
Zadržavamo diskrecijsko pravo da ovu Politiku možemo izmijeniti u svako doba, te da tako izmijenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internetskim stranicama www.per-tu.hr . Nastavak Vašeg korištenja ove Internetske stranice nakon izmjena, podrazumijeva da prihvaćate sve uvjete tako izmijenjene Izjave. Stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. Društvo se obvezuje u najkraćem mogućem roku putem internetske stranice www.per-tu.hr korisnike obavijestiti o učinjenim izmjenama i dopunama.
 
 
Završene odredbe i Ostalo
 
Zbog prirode internetske mreže ne možemo jamčiti potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internetske stranice www.per-tu.hr pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje bilo koje treće osobe koja takve povjerljive informacije neovlašteno primi i koristi ili neovlašteno otuđi. Ova Politika odnosi se samo na korištenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internetske stranice www.per-tu.hr .Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranice www.per-tu.hr imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti podataka. Obzirom da Društvo nije ni na koji način odgovorno za načine i uvjete rada trećih osoba, preporučujemo Vam da prije počinjanja korištenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. 
 
Neovisno o gore navedenom Društvo i njegovi zaposlenici obvezuju se primjenjivati sve moguće mjere zaštite osobnih podatka te korisnike na njihov zahtjev pravovremeno obavijestiti o načinu korištenja osobnih podatka, a osobito se obvezuju korisnike obavijestiti o eventualnom „proboju podatka“ čim prije i na korisnicima razumljiv način.
 
Društvo i zaposlenici Društva nisu ovlašteni prikupljene osobne podatke prosljeđivati trećim osobama, izuzev izričitog, dobrovoljnog i nedvosmislenog pristanka ispitanika te zakonske i/ili ugovorne obveze Društva
 
Društvo nije ovlašteno prikupljene podatke koristiti u bilo kakve marketinške i slične svrhe.
 
Zaposlenici Društva upoznati su s obvezom zaštite osobnih podatka korisnika te su obvezuju u svom radu poštivati sva načela i propise zaštite osobnih podataka.
 
 
 
PER TU d.o.o.